Duyurular

Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Geçici Muafiyet Maddesi ile ilgili Basın Bildirisi
Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Geçici Muafiyet Maddesi ile ilgili
Basın Bildirisi
 
Ölçü ve ölçü aleti kullanıcılarının dikkatine; 
 
28/2/2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.  
 
Bu muafiyet ile 1/12/2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28/2/2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir. 
İlgililere önemle duyurulur. 
  • KİM Bilişim Teknolojileri