Duyurular

Elektrik, Doğalgaz ve Su Tüketimleri

AOSB’ de bulunan firmaların, Her ayın 10’nuna kadar Elektrik, Doğalgaz ve Su Tüketimlerinin OSB Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

  • KİM Bilişim Teknolojileri