Duyurular

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM İŞLERİ (GENEL)

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 99. maddesinin 7. fıkrasında, "Yangın Söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standatlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve döndüncü yılın sonunda içindeki sönderme maddeliri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarırı geçici olarak bırakmak zorundadır." hükmü yer almaktadır.

  • KİM Bilişim Teknolojileri